Styrelse 2019

STYRELSEN 2019

Johan Hansen, ordförande

Conny Nylund vice ordförande

Gunilla Hansen, kassör

Cita Nylund, sekreterare

Christian Wikström, ledamot

Viveka Karlsson, ledamot

Carola Wikström, ledamot

Liz Karlsson, suppleant

Mari Eriksson, Suppleant

Stig Lindholm, Suppleant

 

Du når oss via jourtelefon 040-837 71 15 eller

mail:
ffn.for@hotmail.com
ffn.semi@hotmail.com