Seminarium 2018

Seminarium om samsjuklighet, psykisk ohälsa och skadligt bruk

29217067_10155431302363366_8951653366119792640_o

 

Drygt 150 deltog vid seminariet med temat Seminarium om samsjuklighet, psykisk ohälsa och skadligt bruk.

Om föreläsarna :
Camilla Nyholm – Ett nytt sätt att leva
Camilla Nyholm är 37 år, född och uppvuxen på Åland, och blir färdigutbildad erfarenhetsexpert inom psykisk ohälsa och missbruk i april. Camilla har kämpat med psykisk ohälsa och en oupptäckt ADD-diagnos, och led i ungdomen av ångest och självskadebeteende. Hon har 20 års erfarenhet av att leva i tungt missbruk och har provat behandlingshem, öppenvård, mediciner och att sluta själv. Hon har nu varit drogfri i ett och ett halvt år.
Camilla berättar om hur viktigt det har varit för henne att bearbeta sin historia, se sanningen om sig själv – och hitta ett helt nytt sätt att leva. Hon delar med sig av en berättelse om sitt liv: från barndomen då hon strävade efter att vara en duktig flicka som gjorde allt för att göra rätt, genom en överväldigande förändring då allting blev ohanterligt i början av högstadiet och de många destruktiva år som följde, fram till idag då Camilla mår bättre än hon någonsin gjort förut.
Carola Fabritius – Samsjuklighet – en utmaning för vårdapparaten?
Carola Fabritius är specialläkare i psykiatri med subspecialitet inom beroendemedicin. Hon har jobbat vid Helsingfors universitets centralsjukhus sedan början av 90-talet, var med och startade substitutionsbehandling för opioidmissbruk (metadon och senare buprenorfin) i Finland 1995, och har även forskat inom detta område. Från 2006 till 2016 arbetade Carola som överläkare för missbruksvården och de sista arbetsåren 2013-16 som överläkare inom addiktionspsykiatrin i Helsingfors sammanslagna Social- och hälsovårdsverk.
Carola föreläser om samsjuklighet mellan psykisk ohälsa och skadligt bruk, om hur ”vårdapparaten” (och samhället som helhet), kunde bli bättre på att se problem med psykisk ohälsa och skadligt bruk så tidigt som möjligt, och om hur vi egentligen borde försöka handskas med de här problemen.
Laila Blideskog – Brukarinflytande och bemötande vid olika funktionssätt
Laila Blideskog arbetar som Utvecklingsledare för brukarinflytande inom arvsfondsprojektet Forum för Brukarinflytande i Uppsala län, ett treårigt projekt som verkar för kvalitativt brukarinflytande i Uppsala läns kommunala och landstingsverksamheter, och för ökad delaktighet och gemensamt lärande inom vård och stöd.
Laila är beteendevetare med huvudämne psykologi och biämne handikappvetenskap. Hon har ett särskilt intresse för och kunnande inom neuropsykiatri då både hennes man och båda vuxna barn har NPF-diagnoser (ADHD och Aspergers syndrom). Med åren har hon kommit fram till att hon själv har Aspergers syndrom men hon är ännu inte utredd. Laila föreläser om brukarinflytande på olika nivåer, bemötande och olika funktionssätt.
Anders Tengström – Samsjuklighet bland ungdomar, riskfaktorer och prevention
Anders Tengström är legitimerad psykolog och docent i psykologi vid Karolinska Institutet. Anders har under de senaste 15 åren lett kliniskt inriktad forskning rörande psykisk ohälsa, missbruk och sociala problem bland ungdomar och vuxna. Anders föreläser om samsjuklighet bland unga, riskfaktorer för psykisk ohälsa och skadligt bruk, och prevention.
Hannele Peltonen – Sysselsättningsstöd för personer med komplex problematik – IPS och SE
Hannele Peltonen jobbar som utvecklingssamordnare på Arbetsmarknadsförvaltningen, Stockholms stad, bland annat med att implementera metoden Supported Employment där Hannele handleder och utbildar Arbetsmarknadsförvaltningen medarbetare i metoden. I samband med att Socialstyrelsen i Sverige kom med rekommendationer om IPS-insatser för missbruksgruppen arbetade Hannele med att genomföra pilotprojekt tillsammans med beroendevården.
Hannele berättar om sysselsättningsåtgärder i Stockholm som riktas till personer med komplex problematik, med särskilt fokus på metoderna Supported Employment (SE) och Individual Placement and Support (IPS).
Seminariet arrangerades i samarbete med Folkhälsan på Åland, Föreningen Fri Från Narkotika Åland, Klubbhuset Pelaren, Reseda Åland och Ålands Brukarförening rf.